LinksDFLAT: Dansk Forening af Lærere i Alexanderteknik: www.dflat.dk
Her finder du en lærerliste for hele Danmark

STAT: Society of Teachers of the Alexander Technique: www.stat.org.uk
Den engelske hovedorganisation.

ATAS: Alexander Technique Affiliated Societies: www.alexandertechniqueworldwide.org
Sammenslutning af lokale foreninger i 15 lande verden over.

Robert Britton: www.uprighthuman.net

Daryl Joyce: www.alexandertechniquerichmond.co.uk

Ralf Hiemisch: www.alexandertechnik-berlin.de